MENU

 • nl
 • en
 • Onze visie

  DUO for a JOB is geboren vanuit twee observaties:

  • De toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond is in Nederland ongelijk.
  • In Nederland worden mensen boven de 50 jaar geconfronteerd met een gebrek aan waardering voor hun vaardigheden en ervaring.

  Door deze twee groepen samen te brengen, wil DUO for a JOB bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond, de kennis van onze ouderen erkennen en discriminatie bestrijden door sociale cohesie, onderling begrip en lokale solidariteit te bewerkstelligen.

  image

  Onze missie

  DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om de werkgelegenheid van jonge werkzoekenden te vergemakkelijken en tegelijkertijd de ervaring van 50-plussers te benutten.

  Concreet is het een relatie waarbij een ervaren persoon, “de mentor”, zijn of haar kennis en ervaring deelt met een jongere, “de mentee”, om de ontwikkeling van diens vaardigheden en autonomie te bevorderen en hem/haar in staat te stellen professionele doelstellingen te identificeren en te bereiken. Deze relatie (“duo”) is gebaseerd op uitwisseling en wederzijds vertrouwen.

  Wanneer een duo van start is, ontmoeten de mentee en de mentor elkaar gedurende zes maanden lang, ongeveer twee uur per week.

  image

  “Met DUO en mijn mentor heb ik het geloof in mijzelf teruggevonden en ben ik dingen gaan doen in plaats van te denken hoe moeilijk het is. Het professionele advies van mijn mentor heeft wonderen verricht.“

  Anton, mentee bij DUO

  Onze methode

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB schuilt in het implementeren van een methode voor een kwalitatieve en effectieve begeleiding die bestaat uit 8 stappen.

  1. Infosessies

  Informatiesessies zijn een gelegenheid om het project te presenteren, de rollen van elke persoon te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden.

  2. Intakegesprek

  Nadat de toekomstige mentoren en mentees hun interesse in het project bevestigen, ontvangt een coördinator van de stichting hen individueel om meer te weten te komen over hun ervaring en verwachtingen.

  3. Mentoropleiding

  Nieuwe mentoren volgen een basisopleiding waarin de belangrijkse tools en vaardigheden van mentoring uitgelegd worden.

  4. Matchingsessies

  Coördinatoren stellen nieuwe duo’s samen, op basis van verschillende criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, etc.). Hierbij wordt rekening gehouden met de hulpvraag van de mentee en de vaardigheden van de mentor.

  5. De eerste ontmoeting

  De eerste ontmoeting biedt gelegenheid voor de mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen beiden afzonderlijk of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. De mentorovereenkomst

  Als de mentee en de mentor bevestigen dat ze samen verder willen gaan, ondertekenen ze tijdens de tweede ontmoeting de mentoringovereenkomst, waarin het kader en de wederzijdse verbintenissen uiteengezet worden. De overeenkomst vormt het “officiële” beginpunt van de begeleidingsperiode.

  7. De begeleiding

  De begeleidingsperiode, waarin de duo’s éénmaal per week samenkomen, duurt maximaal zes maanden. Elk duo wordt begeleid door een coördinator van de stichting.

  8. De evaluatie

  Aan het einde van de periode van zes maanden wordt het duo uitgenodigd om te bespreken of het programma aan de verwachtingen heeft voldaan en of de afgesproken doelen zijn bereikt.

  “Mentoring is een win-win relatie, waarbij de mentor ook veel leert. Mentoring bij DUO is een kennismaking met de uitdagingen van jonge migranten en de specifieke moeilijkheden bij de toegang tot werk voor deze jongeren.”

  Yves, mentor bij DUO

  Onze partners