MENU

 • nl
 • en
 • De financiële onafhankelijkheid van DUO for a JOB is – gezien haar missie van integratie, sociale cohesie en gelijke kansen – cruciaal voor de duurzaamheid en de belangenbehartiging van de stichting. Daarom streven wij er voortdurend naar om onze inkomstenbronnen te diversifiëren en transparant te communiceren over het gebruik van giften en de efficiëntie van onze activiteiten.

  Onze core business is de creatie, de follow-up en de coaching van duo’s. Daarom is de bezoldiging van ons personeel het grootste deel van onze jaarlijkse uitgaven.

  “DUO FOR A JOB HEEFT ME MEER ZELFVERTROUWEN GEGEVEN BIJ MIJN ZOEKTOCHT NAAR EEN BAAN. IK VIND HET FIJN DAT DE MENTOREN GEKOZEN WORDEN OP BASIS VAN HET TRAJECT VAN DE MENTEE. DAT MAAKT DE ERVARING PERSOONLIJKER, OMDAT DE MENTOR IEMAND IS DIE JE BETER BEGRIJPT.”

  AMANDINE, MENTEE BIJ DUO

  Zorgvuldig beheer en financiële transparantie

  Om ervoor te zorgen dat DUO for a JOB blijft evolueren en groeien, zorgen we ervoor dat onze financiën goed beheerd worden. We werken rechtstreeks samen met een boekhoudfirma, zorgen ervoor dat onze rekeningen goed worden bijgehouden en dat de financiële stabiliteit van de organisatie wordt verzekerd.

  Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid

  De rekeningen van de vereniging worden jaarlijks goedgekeurd door een accountant van PricewaterhouseCoopers (PWC). Na onderzoek van de rekeningen en de interne procedures wordt een verslag opgesteld waarin wij een boekhoudkundig attest krijgen, een garantie dat wij voldoen aan de boekhoudkundige normen.

  “ALTIJD EEN ZEER VERRIJKENDE ERVARING, WAARBIJ JE NET ZOVEEL OVER JEZELF LEERT ALS OVER DE ANDER! EEN KLEIN MENSELIJK AVONTUUR WAAR JE JE GOED BIJ VOELT.”

  KOEN, MENTOR BIJ DUO